Styrelsen Framtid Fristad

Styrelsen i Framtid Fristad består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Vi vill att sammansättningen av styrelsen skall vara bred, så att den speglar och tar tillvara våra medlemmars intressen.
Idag finns det i styrelsen representanter för bland annat Citybutikerna, Fribo, Fristads Bleck & Plåtslageri, Akutsjukvården, Knallemonter, Lions Fristad, SPA-villan, Forum Fristad, samt Fristads församling, Svenska kyrkan.

Stadgar och Årsmöteshandlingar:
Stadgar Framtid Fristad
Årsstämma 2016
Årsstämma 2017
Årsstämma 2018

Maila styrelsen:

Ledamöter

Linda Bodén

ordförande

Annika Lilja

vice ordförande

Sune Ström

kassör

Kjell-Ove Sethson

sekreterare

Linda Andersén

Mikael Bertilsson

Daniel Castor

Maria Johansson

suppleant

Jacob Landegren

suppleant