Välkommen till

Framtid Fristad

Vi i Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi ska samverka för en fortsatt positiv
utveckling av Fristadsbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö.
Detta tror vi sker på bästa sätt i ett nära samarbete mellan skola, företagande,
föreningsliv och trossamfund. Ett samarbete som alla vinner på.

FRAMTID FRISTAD FYLLER 10 ÅR!

Besök gärna någon av våra medlemmar